(login)

Informācija

 

Informācija

Cien. Emitentu pārstāvji, Ar 2010 gada 1. janvāri spēkā stājušies grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, kuros viens no grozījumiem attiecas uz izmaiņām akcionāru sapulces sasaukšanas un akcionāru saraksta fiksēšanas kārtībā. Šīs izmaiņas paredz ieraksta datuma ieviešanu. Ieraksta datums ir sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiek fiksēti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē. Tas nozīmē, ka akcionāriem vairs nav jābloķē akcijas, lai piedalītos akcionāru sapulcēs, bet pietiek ar to, ka ieraksta datumā, kurā tiek fiksēts akcionāru saraksts, konkrētajam akcionāram pieder uzņēmuma akcijas. Savukārt uzņēmumiem jāņem vērā, ka turpmāk paziņojumā par akcionāru sapulču sasaukšanu vairs nav jāmin akciju bloķēšanas datums, bet tā vietā jānorāda ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, kas ir 6. darba diena pirms akcionāru sapulces.